25 lat Klubu Strzeleckiego VIS LOK w Mielcu !!! Terminy szkoleń i treningów oraz zawodów VIS LOK Mielec w aktualnościach !!! ZAPRASZAMY !!! ||| POSZUKUJEMY! Zdjęć oraz dokumentów z historycznych szkoleń strzeleckich w Mielcu tel. 513777144 Prezes Honorowy KS VIS LOK w Mielcu Ryszard Kalicki |||


...i Czarny Proch


Nowa Ustawa (...) "O broni i amunicji" w art. 11. stanowi: "Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:(...)posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni". Powyższe nie zwalnia nas jednak z wymogu bezwzględnego stosowania się do zasad bezpieczeństwa w strzelectwie. Zawsze też stosujemy się do poleceń prowadzącego strzelanie, osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo na strzelnicy. Przed przystąpieniem do ładowania sztucerów, muszkietów oraz pistoletów i rewolwerów (kapiszonowych) na proch czarny należy zapoznać się z wymogami bezpieczeństwa zgodnie z instrukcją strzelania. Koniecznie oczyścić broń z konserwacji, szczególnie starannie należy wyczyścić lufę ze środka konserwującego, przed ładowaniem musi być czysta i sucha. Czyszczenie pozwala najlepiej ocenić stan techniczny. Należy chronić oczy odpowiednimi okularami. Na zabezpieczonym stanowisku strzeleckim ustawić kurek w pozycji na pierwszym ząbku tj. w połowie skoku, trzymając broń skierowaną w bezpiecznym kierunku założyć kapiszon. Naciągnąć kurek i nacisnąć na spust, czynność tę powtórzyć, ma to na celu osuszenie i przedmuchanie kominka i brandtki. Mając lufę skierowaną do góry - przed siebie, nie w kierunku twarzy i ciała - z kurkiem w dolnym położeniu wsypać proch do lufy. Nie zwiększać zalecanej przez producenta ilości i nie sypać prochu bezpośrednio z ładownicy tylko z indywidualnych pojemników z odmierzoną wcześniej ilością. Po wsypaniu prochu uderzyć kilkakrotnie lekko lufę przy zamku, zapewni to napełnienie brandtki i kominka. Położyć na wylocie lufy naolejony "flejtuch" z materiału naturalnego i wcisnąć okrągłą kulę do lufy. Zaleca się stosowanie startera, który pomoże wprowadzić kulę na ok. 15 cm., dalej kontynuować używając pobojczyka. Kulę dopchnąć mocno do prochu, nie zgniatać jej, zmierzyć odległość na znaczniku i upewnić się czy jest prawidłowo umiejscowiona. Należy chronić słuch odpowiednimi ochronnikami. Trzymając broń skierowaną przed siebie w bezpiecznym kierunku odciągnąć kurek do pół skoku i założyć kapiszon. ZAŁADOWANA. Odciągnąć kurek w górne położenie. GOTÓW. Celując w kierunku tarczy uruchamiamy kurek spokojnym naciskiem na spust zgodnie z instrukcją obsługi. WYSTRZAŁ. Po strzale włożyć pobojczyk w lufę i odczekać minutę przed ponownym załadowaniem, upływ czasu pozwoli na wypalenie się pozostałych w lufie drobin prochu i nagaru. Po strzelaniu należy wykonać czyszczenie. cd.


Ogólne przepisy konkurencji Pistolet CP i Karabin CP

#
#
#