25 lat Klubu Strzeleckiego VIS LOK w Mielcu !!! Terminy szkoleń i treningów oraz zawodów VIS LOK Mielec w aktualnościach !!! ZAPRASZAMY !!! ||| POSZUKUJEMY! Zdjęć oraz dokumentów z historycznych szkoleń strzeleckich w Mielcu tel. 513777144 Prezes Honorowy KS VIS LOK w Mielcu Ryszard Kalicki |||


...i Czarny Proch cd.


Ze względów proceduralnych i bezpieczeństwa broń zabezpieczaj, magazynuj, przenoś i przewoź zawsze w stanie rozładowanym - dotyczy to również magazynków bębnowych. Przechowuj broń (czarnoprochową) zgodnie z OGÓLNYMI ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA w strzelectwie. Broń CP powinna być atestowana przez wytwórcę i posiadać znaki firmowe. Używać wyłącznie czarnego prochu, użycie nawet małej ilości innego prochu jest zabronione. Proch należy chronić od źródeł ciepła. Nie można używać otwartego ognia ani palić podczas przenoszenia prochu i kapiszonów, ładowania i strzelania. Proch nie może być przechowywany w pojemnikach, które mogą się elektryzować. Kapiszonów i czarnego prochu nie przechowywać razem. Kapiszony są czułe na elektryczne ładunki statyczne, wysoką temperaturę oraz uderzenia, należy je przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach. Przed ładowaniem zawsze należy sprawdzić i oczyścić lufę, zanieczyszczenia mogą spowodować jej rozerwanie. Używać okularów ochronnych by zabezpieczyć oczy przed iskrami, cząstkami ołowiu, odłamkami kapiszonów czy krzemieni. Nie zwalniać kurka w broni kapiszonowej bez założonego kapiszona, w broni z zamkiem skałkowym nie zwalniać kurka bez zamocowanego krzemienia. Nie wsypywać prochu do lufy bezpośrednio z prochownicy, zapłon spowodowany niespodziewaną iskrą mógłby spowodować eksplozję. Do napełniania lufy używać pojemników z odmierzoną jednorazową ilością prochu. Przebitki i "flejtuchy" nie mogą być z materiałów zawierających włókna syntetyczne. Należy chronić słuch odpowiednimi ochronnikami. Kula nie może być zdeformowana, należy zachować ostrożność przy jej ładowaniu. Nigdy nie próbować strzelać jeśli pocisk nie jest dociśnięty do ładunku prochu. Poduszka powietrzna pomiędzy prochem a kulą może spowodować uszkodzenie broni i zranić. Nie kierować broni w innym kierunku niż do celu, podczas strzelania koniecznie upewnić się, że ewentualni widzowie znajdują się za strzelającym. Nie podawaj (osobie szkolonej - stojącej obok) broni ODBEZPIECZONEJ i ZAŁADOWANEJ. Nie podawaj broni trzymając ją za lufę, by osoba odbierająca nie mogła przypadkowo napiąć/zwolnić urządzenia spustowego. Nie opuszczaj stanowiska z załadowaną bronią. Przed pociągnięciem za spust trzeba być pewnym, że broń jest gotowa do strzału. Po strzale odczekać minutę przed ponownym załadowaniem, upływ czasu pozwoli na wypalenie się pozostałych w lufie drobin prochu i nagaru. cd. 2


Ogólne przepisy konkurencji Pistolet CP i Karabin CP

#
#
#