25 lat Klubu Strzeleckiego VIS LOK w Mielcu !!! Terminy szkoleń i treningów oraz zawodów VIS LOK Mielec w aktualnościach !!! ZAPRASZAMY !!! ||| POSZUKUJEMY! Zdjęć oraz dokumentów z historycznych szkoleń strzeleckich w Mielcu tel. 513777144 Prezes Honorowy KS VIS LOK w Mielcu Ryszard Kalicki |||


DEKO...racja


Szkolenie strzeleckie młodego pokolenia związane jest z doświadczoną kadrą oraz dostępem do pomocy technicznych, w tym przekrojów i makiet broni. O ile przekroje broni nie wzbudzają emocji u przeciwników szkolenia o tyle posługiwanie się makietami funkcjonalnymi, szczególnie fabrycznymi, zawsze wzbudzało kontrowersje. Rozwiązanie przyniosło pojawienie się na rynku krajowym broni palnej pozbawionej cech użytkowych, dodatkowo posiadającej atesty Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego. Pojęcie broni palnej pozbawionej cech użytkowych wprowadziła do krajowego ustawodawstwa nowelizacja Ustawy o broni i amunicji z 14 lutego 2003 roku, obowiązująca od 1 maja 2004 roku, symbolicznie z dniem naszego wejścia do UE. Dla młodego człowieka osiągnięcie pełnoletności jest etapem rozwoju zaufania społecznego do jednostki i jedynym warunkiem rejestracji unieczynnionej broni na podstawie karty rejestracyjnej. Pamiętajmy, że to młodzi pasjonaci w przyszłości zostają żołnierzami, nie za chlebem ale z potrzeby serca. Oczywiście można twierdzić, że przyszli żołnierze oraz funkcjonariusze służb mundurowych i jednostek paramilitarnych to mała część społeczeństwa, a szkolenie można przecież prowadzić za pomocą plastikowych makiet ubarwionych w radosne kolory. Jednak doświadczenia misji wojskowych mówią co innego. Pionierami na rynku DEKO są warszawska firma BUOS i katowicka Works 11, która oferuje m.in. pozbawione cech bojowych 5.45mm karabiny automatyczne Tantal wz. 88. Unieczynnienia dokonano w sposób, z zewnątrz, prawie niezauważalny jednak skutecznie nieodwracalny. Komorę nabojową zaślepiono trzpieniem wystającym poza jej obrys i przerobiono zamek. Lufa jest przecięta wzdłużnie na wylot w tylnej części pod łożem i posiada dwa kołki zamykające jej światło. Komora zamkowa została przerobiona w sposób nie zmieniający funkcjonowania makiety ale uniemożliwiający strzał. Części istotne /lufa, komora zamkowa i zamek/ posiadają oznakowanie CLK KGP potwierdzające technologię pozbawienia cech bojowych. Niestety przy otwarciu granic państw UE wystąpił brak koordynacji wymagań dotyczących technicznych aspektów unieczynnienia broni, szczególnie Mauser/AK. Możemy równie często spotkać niemiecki, rosyjski, czeski jak i krajowy zestaw cech unieczynnienia. W wypadku wątpliwości należy pamiętać, że każda forma pozbawienia cech użytkowych kompletu istotnych części broni zwalniać powinna z odpowiedzialności karnej za nielegalne posiadanie broni w rozumieniu art. 263 KK. Powyższe nie zwalnia jednak od procedury legalizacyjnej, którą najlepiej jest rozpocząć przed wezwaniem.


#
#
#