25 lat Klubu Strzeleckiego VIS LOK w Mielcu !!! Terminy szkoleń i treningów oraz zawodów VIS LOK Mielec w aktualnościach !!! ZAPRASZAMY !!! ||| POSZUKUJEMY! Zdjęć oraz dokumentów z historycznych szkoleń strzeleckich w Mielcu tel. 513777144 Prezes Honorowy KS VIS LOK w Mielcu Ryszard Kalicki |||


Grupa Powszechna


Strzelectwo w Polsce do połowy lat dziewięćdziesiątych prowadzono w konkurencjach statycznych według przepisów Międzynarodowego Związku Sportu Strzeleckiego /ISSF/. Polscy zawodnicy zdobywali wiele tytułów i medali w wielu konkurencjach olimpijskich, szczególnie w karabinku pneumatycznym i sportowym, pistolecie szybkostrzelnym i sportowym oraz pneumatycznym. W konkurencji ruchomej tarczy byliśmy niekwestionowanym liderem, osiągaliśmy również duże sukcesy w strzelectwie śrutowym. Polski Związek Strzelectwa Sportowego jest głównym koordynatorem realizacji programu szkoleniowego strzelców sportowych w różnych konkurencjach pneumatycznych, kulowych i śrutowych, z których większość wchodzi w skład programu konkurencji olimpijskich. Poza działaniem na polu sportu wyczynowego za pośrednictwem licencjonowanych klubów strzeleckich, PZSS intensywnie prowadzi strzelania tzw. Grupy Powszechnej. Najszerzej reprezentowane przez zawodników na zawodach Konkurencje Strzeleckiej Grupy Powszechnej to:
1. Pistolet Centralnego zapłonu 20 /Pcz 20/. Dystans strzelania 25 m., broń centralnego zapłonu /pistolet, rewolwer/ w kal.7,62 do 9,65mm.
2. Pistolet sportowy 20 /Psp 20/ Broń bocznego zapłonu /pistolet, rewolwer/ kal.22 long rifle. Pozostałe warunki strzelania jak przy konkurencji Pcz20.
3. Karabinek sportowy 20 /ks 20/. Dystans strzelania 50 m. Karabinek sportowy bocznego zapłonu kal.22 long rifle, ładowany pojedynczo nabojem.
Pistolet dowolny (Pdw) cieszy się mniejszą popularnością, ale należy zaznaczyć, że jest to bardzo wymagająca konkurencja - strzela się na dystansie 50 metrów, jednorącz z broni bardzo czułej na każdy błąd strzelca. Dla uatrakcyjnienia programu strzeleckiego PZSS w 2004 r. wprowadził strzelania dynamiczne z broni krótkiej i długiej centralnego zapłonu. Wprowadzono również do programu konkurencje oparte na strzelaniach praktycznych regulaminu IDPA. Jak się wydaje obecne zamierzenia szkoleniowców idą w kierunku organizacji (w bliskiej przyszłości) zawodów bez podziału na tzw. grupę kwalifikowaną oraz powszechną i wprowadzeniem docelowo rywalizacji na tych samych zawodach w konkurencjach pełnych (gr.kwalifikowana) i niepełnych (gr.powszechna). Nowa Ustawa "O sporcie" odstąpiła od podziału sportu na "profesjonalny" i "amatorski" oraz "indywidualny" i "kwalifikowany", co wydaje się być zgodne z wcześniejszymi oczekiwaniami pasjonatów i środowisk strzeleckich.


PZSS Uchwała nr 127 z dnia 24.04.2004 r.

Rusznikarstwo-Tobys AK-47
Rusznikarstwo-Tobys AK-47
Rusznikarstwo-Tobys AK-47