25 lat Klubu Strzeleckiego VIS LOK w Mielcu !!! Terminy szkoleń i treningów oraz zawodów VIS LOK Mielec w aktualnościach !!! ZAPRASZAMY !!! ||| POSZUKUJEMY! Zdjęć oraz dokumentów z historycznych szkoleń strzeleckich w Mielcu tel. 513777144 Prezes Honorowy KS VIS LOK w Mielcu Ryszard Kalicki |||


"Semper Fidelis"    CZATA 4-5/2019 25 LAT VIS
VIS Mielec kontynuuje działalność sympatyków strzelectwa prowadzoną na terenie Mielca przez Rejonowy Klub Strzelecki (RKS), także wcześniej przez ZZ LOK WSK PZL-Mielec i po okresie przemian społecznych. Podziały gospodarcze PZL-Mielec pochłonęły pomieszczenia strzelnicy pneumatycznej, stan strzelnicy kulowej przedstawiał się katastrofalnie. Dzięki pomocy władz miasta uzyskano płyty betonowe na ogrodzenie oraz ziemię na usypanie wałów ochronnych strzelnicy otwartej, co przyspieszyło odbudowę. Z RKS wydzielił się Klub "Parabellum", formy organizacyjne przybrał również Klub "Ogniomistrz". Nasz Klub, będąc kontynuatorem tradycji RKS, przyjął z czasem obecną nazwę tj. Klub Strzelecki "VIS" w Mielcu. Trzy organizacje solidarnie współpracując wraz z władzami Mielca, Zarządu LOK oraz sponsorami instytucjonalnymi i prywatnymi doprowadziły strzelnicę wraz z zapleczem do stanu pozwalającego na uzyskanie pełnej funkcjonalności. Jednocześnie Zarząd Klubu VIS prowadził starania zmierzające do uzyskania Licencji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dziedzinie strzelań pneumatycznych i kulowych. Starania zakończyliśmy z sukcesem dołączając w 2007 roku do grona licencjonowanych podkarpackich organizacji strzeleckich. W sekcji młodzieżowej naszego VIS rozwijamy zainteresowania sportowe młodzieży wraz z umiejętnością bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią, przy jednoczesnym kształtowaniu prawidłowej postawy sportowca zgodnej z zasadą "fair play". Działanie to łączy silnie uczestnictwo w kulturze i tradycji sportowej, narodowej oraz strzelectwa sportowego stymulując rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny młodego człowieka, młodego pokolenia. Nie chcemy i nie możemy być gorsi w sportach obronnych niż nasi rówieśnicy w innych demokratycznych krajach, to nasz obowiązek. Wraz z naszą oganizacją macierzystą wspieramy zajęcia specjalne w klasach profilowanych, także w zakresie szkoleń warsztatowych klas wojskowych z wyszkolenia strzeleckiego i przygotowania obronnego na poziomie podstawowym. Tak jak i szkolenie medyczne z zakresu pierwszej pomocy są one elementem zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach przedmiotu Edukacja Dla Bezpieczeństwa oraz warsztatów z zakresu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Narodowego.

#