25 lat Klubu Strzeleckiego VIS LOK w Mielcu !!! Terminy szkoleń i treningów oraz zawodów VIS LOK Mielec w aktualnościach !!! ZAPRASZAMY !!! ||| POSZUKUJEMY! Zdjęć oraz dokumentów z historycznych szkoleń strzeleckich w Mielcu tel. 513777144 Prezes Honorowy KS VIS LOK w Mielcu Ryszard Kalicki |||


Liga Obrony Kraju


Liga Obrony Kraju jest dobrowolnym i patriotycznym zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie współuczestnictwo w: kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obroonności RP; prowadzeniu działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; wyrabianiu i utrwalaniu (...), szczególnie wśród młodzieży, pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń czasu pokoju, jakimi są stany kryzysowe państwa; upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego oraz kolekcjonerstwa broni, wchodzących w zakres zainteresowania stowarzyszenia; rozwijaniu i kontunuowaniu przez członków (...) uzdolnień artystycznych, literackich oraz wszelkich zainteresowań kulturą i sztuką; podejmowaniu działań we współpracy z ogniwami samorządowymi (...) w celu zapobiegania przestąpczości i patologiom społecznym (...); rozwijaniu współpracy z organizacjami i środowiskami osób niepełnosprawnych (...); opisane cele realizujemy zgodnie ze Statutem i regulaminem naszego VIS. XIV Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju 6 maja 2011 roku podjął uchwałę o wpisanie do preambuły Statutu, dodając do słów: "Liga Obrony Kraju kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego oraz nawiązuje do dorobku swoich poprzedniczek - Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligii Przyjaciół Zołnierza", słowa "... a także Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego i Polskiego Białego Krzyża". Skuteczny system obrony państwa to nie tylko potencjał naukowo-techniczny i gospodarczy, sprawne struktury władzy państwowej i samorządowej oraz dobrze wyszkolona i nowoczesna armia, ale również jej szerokie zaplecze społeczne. Kluby sportów obronnych i strzeleckich, sportów modelarskich, sportów łączności, płetwonurkowe oraz żeglarskie i sportów wodnych służą rozwojowi sprawności swoich członków, ich aktywizacji społecznej i zawodowej. Wraz z władzami oświatowymi i PZSS oraz WZSS, samodzielnie lub na zlecenie i przy wsparciu resortowym oraz administracji samorządowej organizujemy na obiektach LOK szeroką paletę zawodów i imprez tematycznych. Liga Obrony Kraju posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, zarejestrowana jest w KRS a OSK LOK prowadzą m.in. kursy nauki jazdy. Biuro Zarządu Wojewódzkiego wspiera działalność podległych organizacji. Podkarpacki Zarząd Wojewódzki LOK w Rzeszowie jest organizatorem głównym zawodów SNAJPER na poligonie OSPWL Nowa Dęba, imprezy sportowej w strzelaniach dalekodystansowych LongShot.


#
#
#