25 lat Klubu Strzeleckiego VIS LOK w Mielcu !!! Terminy szkoleń i treningów oraz zawodów VIS LOK Mielec w aktualnościach !!! ZAPRASZAMY !!! ||| POSZUKUJEMY! Zdjęć oraz dokumentów z historycznych szkoleń strzeleckich w Mielcu tel. 513777144 Prezes Honorowy KS VIS LOK w Mielcu Ryszard Kalicki |||


Medycyna i strzelectwoStrzelectwo sportowe ze względu na swoją specyfikę różni się znacząco od innych dyscyplin sportowych, ponieważ jest sportem uprawianym długoterminowo. Zawodnicy osiągają największe sukcesy sportowe w pózniejszym wieku niż ich koledzy uprawiający inne sporty. W odróżnieniu od dyscyplin sportu gdzie kariera zawodnicza trwa kilka lat, uprawiający strzelectwo sportowe mają przed sobą wiele lat treningu. Zakres ruchów i postawa ciała w strzelectwie nie są naturalne, a obciążeniu podlega głównie grupa mięśni po jednej stronie ciała. Wielokrotne powtarzane schematy ruchów i długotrwałe utrzymywanie wymuszonej postawy ciała prowadzić mogą do zmian przeciążeniowych w układzie ruchu, by zapobiegać zmianom statyki zawodnicy noszą strój strzelecki. W pracy trenera na pierwszy plan wysuwa się prawidłowy trening z uwzględnieniem obciążania grupy symetrycznej mięśni, ćwiczenia korekcyjne i odpowiednio dobrane ogólnorozwojowe ćwiczenia wzmacniające siłę poszczególnych grup mięśniowych. Odpowiednio dobrany ubiór wspomaga szkolenie, wychłodzenie i stres zwiększa drżenia mimowolne, przegrzanie zwiększa zmęczenie - reakcją obronną jest pocenie się. Już przy utracie 1-2% masy ciała (przy takim odwodnieniu uczucie pragnienia może być minimalne) dochodzi do obniżenia wydolności fizycznej i upośledzenia czynności psychicznych związanych z uczuciem zmęczenia. Duży wpływ na sukces sportowy ma stan psychiczny zawodnika, w tej kwestii nieocenioną rolę odgrywa oczywiście trener i lekarz. Pamiętać należy o schorzeniach czy dolegliwościach psychosomatycznych, wywołanych nadmiernymi napięciami nerwowymi. Inny aspekt dotyczy możliwości wpływu na poziom pobudzenia zawodników poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości substancji energetycznych do mózgu i pracujących mięśni przez cały czas trwania konkurencji. Nabiera to szczególnego znaczenia, gdy wezmiemy pod uwagę fakt, że wielokrotnie o wejściu do finału decyduje wynik ostatniej serii. Jeżeli na skutek nieprawidłowego żywienia w tracie zawodów poziom glukozy w trakcie ostatniej serii obniży się może to zniweczyć efekty nawet najlepszego treningu specjalistycznego. W strzelectwie sportowym istotną rolę odgrywa narząd wzroku i słuchu. Z punktu widzenia wyników sportowych ważniejszy jest jednak zlokalizowany w uchu narząd równowagi, odpowiadający wraz z móżdżkiem za statykę. Istotne jest dobranie odpowiednich szkieł korekcyjnych u zawodników z wadą wzroku i wczesne reagowanie poprawą zabezpieczeń przed hałasem.

# M. Zuch Mielec
# B.Leyko Mielec
# J.Kłaczyńska Mielec