25 lat Klubu Strzeleckiego VIS LOK w Mielcu !!! Terminy szkoleń i treningów oraz zawodów VIS LOK Mielec w aktualnościach !!! ZAPRASZAMY !!! ||| POSZUKUJEMY! Zdjęć oraz dokumentów z historycznych szkoleń strzeleckich w Mielcu tel. 513777144 Prezes Honorowy KS VIS LOK w Mielcu Ryszard Kalicki |||


Sekcja Młodzieżowa KS VIS Mielec


Szkolenie strzeleckie zawsze zaczynamy od zapoznania młodzieży z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem strzelnicy. Gdy przestrzegamy podstawowych zasad to praca z bronią jest bezpieczniejsza od kontaktu z samochodem, a rywalizacja strzelecka bezpieczniejsza od motorowej. Strzelectwo sportowe uczy spokoju, odpowiedzialności, kształtuje psychikę. Poprzez udział w zajęciach i zawodach mobilizuje do dbania o ogólną sprawność fizyczną i uczy umiejętności ponoszenia porażek oraz dzielenia się sukcesem. Program sekcji młodzieżowej realizowany jest w ramach zajęć VIS Mielec i pracy własnej strzelca. Na jego realizację przeznaczamy 2 godziny tygodniowo, tj. 75 godzin w roku szkolnym. Dwa razy do roku przeprowadzamy diagnozę pracy treningowej w celu określenia poziomu wyników i analizy danych statystycznych. Diagnozę przeprowadzamy na podstawie własnego testu i opini istruktora/trenera. W trakcie nauczania duży nacisk kładziemy na na prawidłową technikę trzymania broni i kształtowanie normatywnej siły względnej. Uwzględnieniamy uwarunkowania psychomotoryczne sportowca - a w jego treningu własnym rozwijamy siłę mięśni obręczy barkowej, kręgosłupa i nóg. Podstawowe metody szkolenia w klubie:
- pokaz, obserwacja, wizualizacja (skuteczna, rzadko doceniana)
- metoda ścisła - zadaniowa - polega na stawianiu konkretnych zadań
- metoda częściowa - wymaga opanowaniu poszczególnych faz ruchu
- metoda stacyjna - wykonywanie ćwiczeń na wyznaczonych stacjach
Na poprawną technikę oddania strzału składa się cały szereg elementów a nauczanie najefektywniej przebiega w małych grupach. Podstawą sztuki strzelania jest metoda trzymania broni, niewłaściwy chwyt powoduje problemy z wyciskaniem spustu, celowaniem i ogólną koordynacją. Zwracamy szczególną uwagę na geometrię i siłę oraz rownomierność chwytu. Pierwszy z nich to właściwe ujęcie chwytu pistoletu/karabinu pod względem ułożenia palców, śródręcza, i nadgarstka, ręki i ramienia, w dalszej części obręczy barkowej. Drugi natomiast to siła z jaką trzymamy broń (powtarzalność) oraz jej rozkład na postawę. Sztuką jest uzyskiwanie wysokich wyników w sposób powtarzalny, zarówno na treningu jak i zawodach a to zawsze kłóci się z brakiem wyrobionej postawy i stabilnej psychiki. Bieżąca ewaluacja pozwala na ulepszanie podejmowanych działań jeszcze w trakcie ich realizacji by wpływać na skuteczność szkolenia. Samoewaluacją jest dla zawodników udział w rywalizacji sportowej i zawodach wraz z analizą własnych osiągnięć.


#
#
#