ZAPRASZAMY! Ośrodek Szkolenia Kierowców LOK Mielec, tel.17 586 30 53, ul. Kazimierza Jagiellończyka 3 ||| POSZUKUJEMY! Zdjęć oraz dokumentów z historycznych szkoleń strzeleckich w Mielcu tel. 513777144 |||


Strzelectwo sportowe


Psz Psz
Psp Psp
Ppn Ppn
 
Pdw Pdw
 Pcz Pcz
Pst Pst
 
Kdw 3 Post Kdw 3 Post
Kst 3 Post Kst 3 Post
Ksp 3 Post Ksp 3 Post
 
Kpn Kpn
Kst/Kdw Kst/Kdw
Ksp/Kdw Ksp/Kdw
 
Ruchoma Tarcza Ruchoma Tarcza
TRAP Double TRAP TRAP Double TRAP
SKEET SKEET
 

Przepisy i regulaminy (pzss.org.pl)

Zasady
Obronny