25 lat Klubu Strzeleckiego VIS LOK w Mielcu !!! Terminy szkoleń i treningów oraz zawodów VIS LOK Mielec w aktualnościach !!! ZAPRASZAMY !!! ||| POSZUKUJEMY! Zdjęć oraz dokumentów z historycznych szkoleń strzeleckich w Mielcu tel. 513777144 Prezes Honorowy KS VIS LOK w Mielcu Ryszard Kalicki |||


Strzelnica w Mielcu


Mielecka strzelnica powstała w formie funkcjonalnie zbliżonej do obecnej najprawdopodobniej już w latach 50-tych. Wcześniej, w latach II Wojny okoliczne tereny obejmował utworzony przez niemiecką administrację wojskową Lager Mielec/Smoczka. Przy ul.Wolności (50.289869 21.472153) na wysokości ronda z ul.Partyzantów pozostał także bunkier używany przez niemieckie wojska jako zaplecze do naprawy i konserwacji broni. W roku 1944 nasiliła się tu działalność oddziałów partyzanckich AK, jednak dzięki szczęśliwemu splotowi sytuacji na froncie (przyczółek Baranowsko-Sandomierski) Mielec został nagle opuszczony przez Niemców przed nadejściem Rosjan, co uchroniło miasto od większych zniszczeń. Wyzwolone tereny zostały przejęte pod zarząd wojskowy, w późniejszym czasie utworzono także poligon Smoczka - dane z tamtego okresu nie są jednak pełne. Po wojnie ponownie rozwijają się Polskie Zakłady Lotnicze i wzrasta zainteresowanie obiektem strzelnicy, który wykorzystywany był jako sportowy i szkoleniowy do strzelań z broni palnej - wtedy ze skromnym wyposażeniem w infrastrukturę. W kolejnych latach starano się poszerzać funkcjonalość obiektu, działania te wspierali m.in. Ferdynand Jagusiak i Adam Sakowicz oraz sympatycy strzelectwa działający przy kole w WSK PZL-Mielec. Kadra instruktorska prowadziła zajęcia strzelectwa powszechnego i sportowego oraz pracę z młodzieżą dla okolicznych szkół. Upływ czasu i podziały gospodarcze naszej WSK pogorszyły stan strzelnicy kulowej, a wymagania formalne dla uprawiania sportu strzeleckiego w ciągu upływających lat stale rosły. W latach 90-tych Rejonowy Klub Strzelecki w Mielcu przyspieszył proces unowocześnienia obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, wewnętrznego wytłumienia i przepisów ochrony środowiska. Kolejno w 1999 roku powołano Honorowy Komitet Odbudowy Strzelnicy. Solidarnie współpracujące organizacje wraz z władzami miasta i gminy Mielec, LOK, KPP, WKU, PPSP, Podkarpackiego ZSS oraz Nadleśnictwami i kołami PZŁ, doprowadziły strzelnicę do stanu pozwalającego na uzyskanie nowego atestu bezpieczeństwa dla strzelań zgodnie z przepisami PZSS/ISFF oraz resortowymi dla strzelań szkolnych policji, wojska i ochrony granic oraz służb ochrony zgodnie z przepisami wynikającymi z ustaw o szkoleniu tych służb. Dziś mieleckie strzelectwo rozumiane jako ogół aktywności związanej z użyciem broni zarówno sportowym, jak i szkoleniowym a także rekreacyjnym ma swoje zasłużone i bezpieczne miejsce. Obiekt posiada pokoje klubowe i sędziowskie, zaplecze magazynowe, stanowisko do czyszczenia broni, magazyn broni, oraz zaplecze socjalne wraz z salą kominkową i terenem rekreacyjnym.


#
#
#