25 lat Klubu Strzeleckiego VIS LOK w Mielcu !!! Terminy szkoleń i treningów oraz zawodów VIS LOK Mielec w aktualnościach !!! ZAPRASZAMY !!! ||| POSZUKUJEMY! Zdjęć oraz dokumentów z historycznych szkoleń strzeleckich w Mielcu tel. 513777144 Prezes Honorowy KS VIS LOK w Mielcu Ryszard Kalicki |||


Warsztaty szkoleniowe


Angażując się w szkolenie i sporty obronne możemy skutecznie przeciwdziałać obecnym zagrożeniom cywilizacyjnym. Podczas zajęć uczniowie zapoznać się mogą z podstawowymi zasadami pierwszej pomocy oraz budową i bezpieczną obsługą broni strzeleckiej, a także z warunkami strzelania szkolnego z pistoletu, karabinu i pistoletu automatycznego. Szkolenie ze strony VIS nadzoruje Instruktor Strzelectwa Zenon Krawiec, prowadzący szkolenia i strzelania w zakresie broni palnej, w tym samopowtarzalnej, automatycznej i gładkolufowej. Zajęcia mają charakter szkoleń warsztatowych z zakresu wyszkolenia strzeleckiego i przygotowania obronnego, będącego elementem zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach programu Obrona Cywilna i Edukacja Obronna oraz Edukacja Dla Bezpieczeństwa. Obejmują one problematykę edukacji obronnej społeczeństwa i jej praktyczny wymiar, wraz z rolą jaką odgrywa w przygotowaniu i szkoleniu młodzieży. Wyszkolenie ochronne oraz obronne społeczeństwa ma dziś podstawowe znaczenie na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof i innych aktywnych zagrożeń oraz akcji ratowniczych prowadzonych w rejonach nimi dotkniętych. Dla pełniejszej realizacji wskazanych zadań konieczne jest skuteczne wspieranie organizacji pozarządowych - społecznych organizacji patriotycznych, humanitarnych, ratowniczych oraz ich kadry i wolontariatu przy wykonywaniu zadań z zakresu szkolenia i ochrony ludności. Bezsprzecznym jest, że systematyczne szkolenie wzmacnia zdolności reagowania kryzysowego społeczeństwa, stabilizując jego struktury działania. Zadania w tym zakresie, poprzez szkolenia: wodne i motorowodne oraz płetwonurkowe, jak też łączności i strzeleckie, prowadzi Liga Obrony Kraju, jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Patriotyczne (KRS 0000086818) Organizacja Pożytku Publicznego, jak i inne organizacje społeczne. Cytując dokument opracowany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, wydany jako Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego (BBN, Warszawa 2013, s.84); "Ważną rolę w systemie edukacji dla bezpieczeństwa odgrywają (...) stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Wśród organizacji, które (...) intensywnie wpisują się w ten zakres, są m.in.: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Strzelecki "Strzelec", Policyjne Towarzystwo Sportowe, Stowarzyszenie Kulturalne i Tradycji Wojskowej, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Związek Inwalidów Wojennych, stowarzyszenia kombatanckie, Liga Obrony Kraju i Polski Czerwony Krzyż. Wartym odnotowania są też działania edukacyjne organizacji specjalistycznych w zakresie ratownictwa górskiego (GOPR i TOPR) i wodnego (WOPR)".